BUSINESS COACHING

Vaskooli Business Coaching

Business Coaching on tavoitteellinen valmennusprosessi

Se ottaa tiedostettua ja vielä tiedostamatonta henkilökohtaista ja ammatillista potentiaalista entistä vahvemmin käyttöön. Valmennusprosessia voisikin kutsua tuetuksi matkaksi kohti haluttua tulevaisuutta. Prosessi tuo kehityksen arkeen: merkinnöiksi kalenteriin ja tehtäviksi työpäivin. Jotkut pystyvät tähän yksinkin, mutta coaching varmistaa asian – kehitys ei jää ”pitäisi” -asteelle.

KESKITTYMISTÄ KEHITYKSEEN

Business Coaching tuo parin viikon välein konkreettisesti aikaa sekä tavoitteeseen keskittymiseen, että kehityspolun kokemuksien läpikäyntiin ja jatkon suunnitteluun. Kehityspolulla eteneminen on coachattavan vastuulla, mutta coach auttaa näkemään vaihtoehtoja ja keinoja, joita ei yksin tulisi havainneeksi. Coach puolestaan vastaa fokuksen pysymisestä yhteisesti sovituissa tavoitteissa. Prosessi kehittää vahvasti resilienssiä – kykyä toimia, toipua, sopeutua ja johtaa itseään ja muita jatkuvassa muutoksessa. Ytimessä on omien kykyjen, mahdollisuuksien ja vaihtoehtojen hahmottaminen, kokeileminen ja hyödyntäminen.

Määrittele siis tavoite, coaching-prosesilla tarjoat parhaat mahdollisuudet sen saavuttamiselle!

PROSESSI

Business Coaching -prosessin kesto ja tapaamismäärät ovat sovittavissa. Tyypillinen prosessi on 5-10 tapaamisen mittainen, tapaamiset sovitaan noin 2 viikon välein tapahtuviksi ja kukin sessio on kestoltaan 1-2 tuntia. Business prosessin nimessä tulee siitä, että jokainen prosessi aloitetaan ja päätetään yhteiseen keskusteluun coachattavan henkilön, tämän esihenkilön ja coachin kanssa: aloituskeskustelussa viilataan prosessin tavoitteet sekä yksilöä, että liiketoimintaa palveleviksi. Päätöskeskustelussa reflektoidaan onnistumista ja tavoitteita & tarpeita jatkoon niin ikään sekä yksilön, että liiketoiminnan lähtökohdista käsin.

Prosessiin on yhdistettävissä monenlaisia työkaluja tavoitteesta ja teemasta riippuen. Coachingin tavoite voi olla oikeastaan mikä tahansa ajankäytön ja priorisoinnin tehostamisesta vuorovaikutustaitojen monipuolistamiseen. Erityisesti silloin, kun tavoitteet koskevat johtamisen ja/tai esihenkilötyön kehittämistä, on joko Genos Tunneälyanalyysi tai Metataitoklinikka äärimmäisen suositeltavaa – mikäli prosessi on pitkä, mukaan voidaan yhdistää molemmat.