GENOS -TUNNEÄLYANALYYSI

Omien ja toisten tunteiden tunnistaminen

Tutkimusten mukaan omien ja toisten tunteiden tunnistaminen korreloi sekä paremman työkyvyn, että paremman työstä palautumisen kanssa. Lisäksi tunnetaidot näyttävät liittyvän parempaan resilienssiin, parempaan stressinhallintaan ja parempaan hyvinvointiin. Tunnetaitojen kehittämisen pitäisikin perustellusti kuulua jokaisen organisaation, johtajan ja esimiehen sekä ylipäätään jokaisen yksilön arkeen, mikäli olemme halukkaita panostamaan menestykseen, tuottavuuteen ja hyvinvointiin. Merkityksellistä on sekin, miten yksilön hyvinvointi heijastuu ympäröivään yhteisöön.

180° tai 360° -analyysi tunnetaidoista

Genos Tunneälyanalyysi on Australiasta kotoisin oleva, kansainvälisesti varsin laajasti käytetty 180° tai 360° -analyysi tunnetaidoista. Käytännössä analyysi tuottaa raportin siitä, millaisia tunnetaitoja henkilö käytöksellään osoittaa sekä lisäksi siitä, miten tärkeiksi nämä tunnetaidot arvioidun henkilön työroolissa nähdään. Tämän lisäksi raportissa saa palautetta siitä, miten arvio suhteutuu kansainväliseen, useamman kymmenen tuhannen arvion otantaan.

Tunneälyn ydinosaamisen osa-alueet

ITSETIETOISUUS
Tietoisuus omista tunteista ja tunteiden vaikutuksista päätöksentekoon, käyttäytymiseen ja suoritukseen.

TIETOISUUS MUISTA
Kyky havaita, ymmärtää ja huomioida muiden tunteita.

AITOUS
Itsen ilmaisun avoimuus ja tehokkuus sekä sitoumusten kunnioitus.

TUNNEPERÄINEN PÄÄTTELY
Kyky hyödyntää tietoa omista ja muiden tunteista päätöksenteossa.

ITSENSÄ JOHTAMINEN
Oman mielialan ja tunteiden hallinta, ajankäyttö ja käyttäytyminen sekä itsen jatkuva kehittäminen.

INNOSTAMINEN SUORITUKSEEN
Kyky nostaa muiden suorituskykyä ongelmanratkaisun, palautteen, tunnustusten ja muiden työn tukemisen keinoin.

Genos Tunneälyanalyysi yhdistettävissä Business Coaching -prosessiin

Genos Tunneälyanalyysi on yhdistettävissä Business Coaching -prosessiin, toteutettavissa itsenäisenä analyysina tai yhdessä laajemman substanssivalmennuksen kanssa. Valmennuskokonaisuus on toteutettavissa virtuaalisesti tai läsnä-valmennuksena ja asiasisällöllisesti valittavina ovat tunneälyllä johtamiseen liittyvä kokonaisuus ja käytännön tunneälyyn liittyvä kokonaisuus. Ole ihmeessä yhteydessä ja kysy lisää!