LUONTAISET TAIPUMUKSET™

Sini Piintilä - Vaskooli Coaching

Luontainen tapa johtaa ja tehdä työtä

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysi ja valmennus pureutuvat luontaiseen tapaan johtaa ja tehdä työtä. Analyysin keskiössä ovat mm. tapa toimia muutoksessa, antaa palautetta sekä tapa viestiä ja vastaanottaa tietoa. Keskeisenä tavoitteena on oppia monipuolistamaan omaa vuorovaikutusta ja lisätä ymmärrystä omista vahvuuksista sekä kuormittavista tekijöistä – tukea työssä menestymistä sekä omasta työkyvystä huolehtimista.

Analyysi voi toimia työkaluna Business Coaching -prosessissa, tai itsenäisenä valmennuskokonaisuutena yksilölle tai ryhmälle. Vastaavia työkaluja on markkinoilla lukuisia – ehkä keskeisin anti onkin saada näkökulmaa siihen, miksi ja millä tavoin me ajattelemme eri tavoin ja millaisia sokeita kohtia ja itsestäänselvyyksiä omasta toiminnastamme löytyy. Tästä syystä varmasti oivalluttavinta on oikealla tavalla haastava valmennus raportin yhteydessä, josta syystä coachaava ote onkin palvelussa aina vahvasti mukana.