LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -ANALYYSIT JA VALMENNUKSET

Monista erilaisuuden analyyseista ja -testeistä olen valinnut omaksi työkalukseni suomalaisen LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysin. Analyysi on ripeä tehdä ja silti tulokset erittäin hyvin osuvat. Analyysiin pohjautuvat valmennukseni keskittyvät erilaisuuden ymmärtämiseen ja yhteistyön kehittämiseen koko potentiaaliinsa, monipuolisen vuorovaikutusosaamisen vahvistamiseen sekä omien vahvuuksien ja haasteiden tunnistamiseen. Valmennukset voidaan toteuttaa yksilölle, tiimille, ryhmälle tai koko henkilöstölle. Suosittelen analyysia myös osaksi business coaching -prosesseja. Palvelut tukevat vahvasti toinen toisiaan, analyysi antaa usein mukavan vauhdituksen business coaching -prosessin alkuun, koska sen voimin päästään suoraan vahvuuksien ja haasteiden ytimeen.

  

Luontaiset taipumukset ovat luontaisia reagointimallejamme. Omien taipumustensa tiedostaminen synnyttää lähes aina oivalluksen, joka auttaa ymmärtämään ihmisten erilaisuutta ja vahvuuksia sekä omia kehityshaasteitaan esimiehenä ja työyhteisön jäsenenä.

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analysi pohjautuu MBTI-malliin, eli Carl Jungin ajattelutyyliteoriaan. Analyysissa keskiössä ovat energian suunta (ekstrovertti – introvertti), tiedon hankinta, päätöksentekotyyli sekä elämäntyyli.

Analyysin täyttöön kuluu vain 10-15 minuuttia. Yhdellä kertaa täytetystä analyysista saadan luotua kolme erilaista raporttia:

Perusanalyysi keskittyy ajattelutyyliin, toimintatyyliin, vuorovaikutustyyliin ja oppimistyyliin. Raportti avaa luontaisia vahvuuksia, kehityshaasteita sekä stressikäyttäytymistä.

Esimies- ja asiantuntija-analyysi laajentaa edellistä keskittymällä tarkemmin johtamisen tyyliin, taipumuksiin muutoksissa, palautetyyliin, ongelmien käsittelymalleihin sekä viestintätyyliin.

Tiimin analyysit voidaan yhdistää edelleen työryhmän taipumukset -raportiksi, joka vetää yhteen tiimin yleistaipumukset, valottaa tiimin luontaisia kiinnostuksen alueita ja uudistamisen rooleja. Raportti pureutuu lisäksi tiimin luonteeseen, mikä osoittaa tehokkaasti tiimin vahvuuksia ja toisaalta haasteita.

 

Suuri vahvuus valmennuksissa on se, etteivät ne valota ainoastaan vastaajan omia luontaisia taipumuksia. Osallistuja saakin tärkeää ymmärrystä erilaisuudesta ja keinoja monpuolistaa omaa vuorovaikutusta muutkin, kuin omat luontaiset taipumukset huomioiden. Yksilönä, ryhmänä ja tiiminä valmennukset auttavat myös näkemään omat heikot kohdat ja sitä kautta tuen ja lisävahvistuksen tarpeet.

VALMENNUKSEN KESKEISET HYÖDYT

fav-hippu

Valmennus auttaa hyödyntämään erilaisuutta kaikessa potentiaalissaan. Erilaisuus varmistaa ideoinnin, toteuttamisen ja päätöksenteon monipuolisuuden. Tavoitteena on, ettei organisaatiossa tuhlata resursseja erilaisuutta vaimentamalla tai tukahduttamalla.

fav-hippu

Valmennus auttaa  hahmottamaan omat luontaiset vahvuudet sekä haasteet niin yksilö- kuin tiimitasollakin. Valmennus kasvattaa itsetuntemusta ja antaa oivalliset välineet itsensä ja tiimin kehittämiseen.

fav-hippu

Valmennus kehittää yhteistyötaitoja ja tehostaa tiimityöskentelyä.

fav-hippu

Valmennus opettaa monipuolistamaan omaa viestintää ja ymmärtämään erilaisia tapoja käsitellä asioita. Sekä ymmärrys, että taidot kasvavat vuorovaikutuksen saralla.