METATAITOKLINIKKA

Vaskooli Business Coaching

Miten siedämme nykyhetken kompleksisuutta?

Miten moniulotteisesti kykenemme ottamaan tolkkua itsestämme ja todellisuudesta? Kysymys viittaa vertikaaliseen kehitykseen.

Metataitoklinikka on suomalaisen psykologin, Anssi Balkin, kehittämä työkalu coachingin ja vertikaalisen kehityksen tueksi. Metataitoklinikka on Business Coahing -prosessiin mukaan otettava työkalu, joka luo verrattomat mahdollisuudet sekä kehittää resilienssiä, että tukea vertikaalisen kehityksen matkaa.

Vertikaalinen kehitys

Vertikaalinen kehitys, Anssi Balkin mallissa mindset, viittaa perustavanlaatuiseen ja kokonaisvaltaiseen tapaamme ottaa tolkkua maailmasta. Näin järkälemäinen osa ihmistä ei ole hetkessä muutettavissa, eikä muutos tällä kokonaistasolla ole aina edes välttämätöntä. Metataitoklinikan perustana ovat Mindsetin kehityksen osakokonaisuudet, eli metataidot. Klinikalla kehitystä lähestytäänkin pieni pala kerrallaan, metataitojen kautta. Mindsetin kehitykseemme liittyvien metataitojen kehittäminen on hyödyllistä, ellei välttämätöntä, meille kaikille. Näitä kehitettäessä kehittyy myös kykymme käsitellä ja sietää kompleksisuutta.

12 metataitoa

LÄSNÄOLO
Millä tapaa olet utelias nykyhetkessä nousevista kokemuksistasi?

NÄHDYKSI TULEMINEN
Miten suhtaudut siihen, mitä muut ajattelevat sinusta?

NÄKÖKULMITTAMINEN
Millä tapaa olet utelias toisten ihmisten tavasta kokea ja ajatella asioista?

OPPIMINEN
Millä tapaa olet utelias oppimaan ja kehittämään ajatteluasi?

TUNNEKETTERYYS
Miten suhtaudut kaikenlaisiin tunteisiisi ja työskentelet niiden kanssa?

MINÄKÄSITYS
Miten moniulotteista tarinaa kerrot itsellesi siitä, kuka olet?

KONFLIKTINAVIGOINTI
Kuinka kohtaat ja käsittelet erimielisyyksiä ihmissuhteissa?

PÄÄTÖKSENTEKO
Kuinka teet päätöksiä epäselvissä ja kompleksisissa tilanteissa?

ELÄMÄN TASAPAINO
Miten rakennat ja ylläpidät elämääsi kannattelevia elämäntapoja?

MERKITYKSELLISYYS
Miten pyrit ilmentämään itseäsi sekä sitä, mikä on sinulle tärkeää?

YHDESSÄOHJAUTUVUUS
Miten pyrit vaikuttamaan toisiin ihmisiin ja rakentamaan yhteistyötä?

MUUTOSJOHTAMINEN
Miten jäsennät ja toimeenpanet visioita paremmasta maailmasta sekä tulevaisuudesta?

Mikäpä näistä ei olisi oleellinen kehityskohde?

Coachingissa, jossa mukana on Metataitoklinikka, liikkeelle lähdetään mindset-analyysista, eli sinun ”tavastasi ottaa tolkkua maailmasta”. Mindset-analyysin tulos määrittelee sopivia tehtäviä kuhunkin yo. metataitoon, joita työstetään sekä digialustalla, että henkilökohtaisissa coaching-sessioissa. Tyypillisesti, mitä pidemmästä coaching-prosessista on kyse, sitä useampaan metataitoon päästään pureutumaan. Metataitoklinikka voi olla oikeastaan minkä tahansa tavoitteellisen coaching-prosessin osa. Toisaalta tavoite voi muotoutua jopa metataidosta lähtien ilman, että prosessissa on lähtötilanteessa mitään muuta tavoitetta.