Sini Piintilä - Vaskooli Coaching

Palveluni ovat käytettävissänne vaskoolin tavoin: toimin apunanne halutessanne huuhtoa näkyviin sinun tai henkilöstönne piilevän, jopa tuhlatun potentiaalin. Tehdään yhdessä töitä sen eteen, että kullanarvoisuus hioutuu näkyviin ja käyttöön!

Työni tavoitteellisena tuloksena ovat ihmiset,

  • joilla on hyvä itsetuntemus. He tuntevat vahvuutensa, kykynsä ja potentiaalinsa ja pystyvät tämän ansiosta saavuttamaan mitä moninaisempia tavoitteita.
  • joilla on kyky katsoa asioita monesta näkökulmasta, kehittyä ja kehittää.
  • hyvä tietotaito henkisen ja fyysisen työkyvyn ylläpidosta. He toteuttavat tätä tietotaitoa konkreettisesti arjessaan.
  • ymmärtävät erilaisuutta ja osaavat suhtautua erilaisuuteen voimavarana. He tuntevat oman erilaisuutensa ja heidän vahvuuksiaan ovat monipuoliset vuorovaikutustaidot ihmisten erilaisuus huomioiden.
Henkilöstön kehittämsestä esimerkkinä noin 3 kk kestävä business coaching -prosessi, johon on liitetty mukaan Luontaiset Taipumukset perus- ja esimies- ja asiantuntija-analyysit.
Voidaan toteuttaa yksilölle, ryhmälle tai tiimille.

HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN

Henkilöstön kehittämisen palvelut perustuvat pääosin business coachingiin ja LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyyseihin ja -valmennuksiin.

Keskiössä on ensinnäkin potentiaalin ja vahvuuksien esiinnosto sekä niiden hyödyntämisen oppiminen niin yksilö-, tiimi-, kuin ryhmätasollakin. Yleisellä tasolla kyse on itsetuntemuksesta, joka on hyödynnettävissä esimerkiksi työn tuunaamisessa ja urakehityksen sekä työssä jaksamisen tueksi. Tavoiteena on organisaation näkökulmasta henkilöstön monipuolisuuden löytäminen, konkretisointi ja henkilöstön täyden potentiaalin tavoittaminen.

Toisekseen keskiössä on erilaisuus – erilaisuuden muuttaminen ristiriitojen lähteestä voimavaraksi. Erilaisuus on hyödynnettävissä organisaation sisällä ja myös ulospäin suuntautuvissa suhteissa monipuolisesti sekä yksilö-, tiimi- ja ryhmätasolla. Tavoitteena organisaation näkökulmasta on viestinnän ja vuorovaikutuksen kehittäminen. Toisaalta tavoitteena on ymmärtää ihmisten erilaisuutta, kehittää parempaa itsetuntemusta sekä kuuntelun, kuulemisen ja kysymisen taidot. Erilaisuuden hyödyntäminen organisaatiossa mahdollistaa myös monipuolisen, menestyvän toiminnan – toimintatapojen kyseenalaistamattomuus ja erilaisten äänten vaimentaminen kaventavat huomattavasti kaikenlaisia kehityksen mahdollisuuksia.

Yllä kuvattuna muutosprosessiin liittyvä tavoitteenasetanta. Tavoitetta ja toimenpiteitä suunnilteltaessa on tärkeää käydä ajatuksen tasolla myös maalissa, jotta saadaan aito kokonaiskuva.

TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN & FASILITOINTI

Tavoitteiden saavuttamisen tueksi palveluni tukeutuvat business coachingiin sekä fasilitoinnin menetelmiin.

Business coaching prosessina on ratkaisukeistä ja tavoiteorientoitunutta yksilön, tiimin tai ryhmän ajattelun ja/tai toiminnan kehityksen tukemista ja varmistamista. Keskiössä ovat coahattavien omat kyvyt, vahvuudet ja potentiaali ja näiden täyden hyödyntämisen oppiminen.

Fasilitointi keskittyy enemmän ryhmään ja ihmisten vuorovaikutukseen. Fasilitoinnissa tavoitteena on mahdollistaa tuloksekas yhteistyö ja sitouttaa siihen. Sekä fasilitoinnissa, että business coachingissa keskeisiä ovat luottamus, avoimuus, vuorovaikutus, läsnäolo ja palvelun kohteena olevien henkilöiden voimavarojen esiin nosto ja käyttöön otto.

TYÖKYVYN YLLÄPITÄMINEN

Työkyvyn ylläpidon palvelut perustuvat pääosin business coachingiin sekä YOU-etälenkkeihin.

Palvelut toimivat eri tilanteissa eri tavoin, joskus erillään, joskus yhdistelmänä. Business coachingin edut työkyvyn näkökulmasta ovat moninaiset, esimerkiksi oman itsetunnon ja itseluottamuksen kasvu, uusiin tilanteisiin ja rooleihin sopeutuminen ja oman kyvykkyyden hahmottaminen.

Coaching -sessiot voidaan varsin hyvin pitää kävelylenkkien muodossa – yhdessä tai etänä, tuoden näin työpäivään virkistävää, luovuutta ruokkivaa ja palauttavaa lisää ulkoilun ansiosta.

YOU-etälenkit puolestaan tuovat henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin merkittävää tietotaitoa sekä konkreettisia tekoja ja rutiineja arkeen. YOU-etälenkeillä henkilöstön jäsen osallistuu lenkkiryhmään, jossa lenkin vetäjä huolehtii tiedonjaosta sekä erilaisista kehoa ja mieltä virkistävistä harjoitteista. Osallistujan itse ei tarvitse tehdä muuta, kuin valita maastonsa ja oman kuntotason mukainen vauhti ja vastata saapuvaan puheluun. Etälenkkien tietosisältö ja konkreettinen hyvinvointiteko kävelyn ja ulkoilun muodossa voi tapahtua työpäivän aikana, sen päätteeksi tai työpäivän avaten – siten kuin työnantajaorganisaatio haluaa henkilöstölleen palvelun tarjota. Lenkit ovat arvokas lisä myös yksinäiseen etätyöhön sekä yhteisöllisyyttä lisäävä tapa olla yhteydessä työkavereihin ja saada työyhteisö paikalle sinne omaan etä-ympäristöön.