Jukka Saikkonen, yrittäjä, JSA-Training:

Toimin yrittäjänä ja lähdin couchattavaksi tietämättä juurikaan mistä koko hommassa on kyse. Eikä kyllä tarvinnutkaan tietää. Prosessi oli alusta asti hyvin selkeä ja itse asiaankin päästiin todella nopeasti. Yrittäjänä sitä toimii herkästi jotenkin vaan siellä omassa kuplassaan. Sini auttoi minua avartamaan ja sanoittamaan omaa ajatteluani sekä sitä kautta oivaltamaan uusia mahdollisuuksia. Ja huomasin, että puhumisen kautta monesti sekavatkin ajatukset selkeytyvät. Sini ei päästä coachattavaa ”helpolla”, vaan osaa jotenkin juuri sopivasti haastaa, kysellä ja vielä vähän kaivella. Välillä vähän jopa ärsytti, mutta silleen hyvin positiivisella tavalla.

Prosessin aikana minun tavoitteeni kirkastuivat. Ja erittäin haastavasta koronakeväästä huolimatta pääsin alussa asetettuihin tavoitteisiin. Voin ehdottomasti suositella Siniä tukemaan myös sinun matkaasi!

Juha Borenius, toimitusjohtaja, Thinger:

Business coaching -prosessin keskeisin etu on, että coachattava saa kirkastettua haasteensa ja kysymyksensä. Sen myötä hoksaa, että ”näinhän se onkin” – tai keksii täysin uuden ratkaisun. Kompleksisia ongelmia on vaikea oivaltaa jäsentämättä niitä puhumalla. On tärkeää oivaltaa, että Coach ei ole minun työni asiantuntija eikä sitä yritäkään olla. Hänen tehtävänään on haastaa, saada keskittymään ja kyseenalaistaa. Keskeinen kysymys ehkä onkin: ”Onko minulla jotain, missä pitää kehittyä, jotain, missä pitää olla parempi huomenna?”. Mikäli on, kykenenkö kehittymään siinä yksin? Minun tapauksessani coaching varmisti sen, että kehitys tuli kalenteriin prosessina, joka käsitti tapaamisia ja tehtäviä – eikä jäänyt arjen alle.

En odottanut rehellisesti sanottuna business coachauksesta läheskään sellaista hyötyä, jonka siitä sain. Sinille coachaus tuntui olevan luontaista. Hän pysyi hyvin roolissaan ja palautti ratkaisun etsinnän aina takaisin – coachaamisessa tulee luontainen tarve pyytää vastauksia. Oma ennakkoluulo oli, miten kukaan ulkopuolinen voisi oman työn haasteissa auttaa – mutta itse asiassa juuri se on coachin suurin vahvuus. Voin ehdottomasti suositella Siniä business coachiksi!

Mikko Huhto, myyntijohtaja, Fennia:

Lähdin mukaan business coachingiin halusta kiihdyttää mahdollisuuksien mukaan kehittymistäni valmentavaan johtajuuteen liittyen. Prosessin aikana havaitsin itsessäni omaan tekemiseeni sekä johtamiseen liittyen asioita, joille olin ollut aiemmin sokea. Prosessin aikana opin todella paljon, itse asiassa huomattavasti enemmän, kuin olin alun perin ajatellut. Oli hienoa päästä sparraamaan ulkopuolisen henkilön kanssa asioita, joita itse oi prosessoinut omassa päässään. Parasta, mutta myös haastavinta olivat Sinin esittämät haastavat kysymykset, joita joutui toden teolla pohtimaan. Kaiken kaikkiaan Sinin kanssa työskentely oli erittäin antoisaa. Liiketoimintaa ja omaa toimintaani ajatellen opin lähestymään haastavia tilanteita eri kulmista, sekä opin myös itsestäni tärkeitä asioita niin vahvuuksien, kuin kehityskohteidenkin osalta. Sinissä parasta olivat avoimuus, kuuntelu, ymmärrys sekä positiivinen haastaminen. Voinkin suositella Siniä coachiksi kaikille, ketkä haluavat viedä itsensä seuraavalle tasolle työelämään liittyvissä asioissa. Jos haluat varmistaa kehityksesi jatkumisen yksilönä, on Sini huippusparraaja sinulle kehityspolkusi varrelle. Itse voisin lähteä coachaukseen uudelleen mukaan vaikka heti!

Marko Leppänen, aluejohtaja, Fennia

Yhtiössämme on johtamista kehitetty voimakkaasti viime vuodet valmentavaan suuntaan. Halusimme antaa uudelle nuorelle johtajalle boostauksen aiheeseen tilaamalla oman johtamiseni lisäksi ulkopuolinen palveluntuottaja. Tarkoitus oli nopeuttaa ko. henkilön omaa kehittymistä alkuvaiheessa ja antaa hänelle eväät lähteä kehittämään omaa johtamistaan.

Prosessi ylitti odotukset. Oman kokemuksen pohjalta tunsin coachauksen hyödyt, mutta myös coachin osaamisella on tässä iso osuus. Jo ensimmäisestä kohtaamisesta alkaen tiesimme, että nyt tulee tapahtumaan isoja asioita. Sini osasi auttaa kysymyksillään meidät jäsentämään tarpeemme sanalliseen ja tavoitteelliseen muotoon. Alussa määriteltiin tavoitteet, rakennettiin polku tekemiselle ja maali, jossa tarkastellaan miten tavoitteemme on prosessissa saavutettu. Prosessin edetessä oli huomattavissa coachattavan ajattelumaailman kehittymistä ja laajentumista. Lyhyessä ajassa esimiestyö sai uuden uran, jossa entisten vahvuuksien päälle tuli vielä valmentava ote ja uusi tapa toimia.

Sinin tapa toimia saa esimiehet oivaltamaan asioita. Tämä johtaa väistämättä oman tekemisen analysointiin ja kehittämiseen. Prosessi vahvisti toimintakulttuuria, jota on pitkään kehitetty yhtiössämme ja toimi erinomaisena esimerkkinä, miten uusia esimiehiä kannattaa alkuvaiheessa tukea. Sini on huipputaitava keskustelija innostavalla ja iloisella tyylillään. Kohtaamiset ovat rentoja, mutta Sinin kysymykset veitsenteräviä, jotka laittavat henkilön pohtimaan, avaamaan ajatuksensa esiin ja oivaltamaan asioita itse. Sini osaa pureutua keskustelussa juuri kipukohtiin ja keskustelut ovat positiivisesti sanottuna ”sietämättömän tehokkaita”. Suosittelemme ehdottomasti kaikille henkilöille!