Vaskooli Coaching on syntynyt intohimosta tukea organisaatioita muutoksessa matkalla kohti tavoiteltua tilaa. Viimeinen sysäys uudelle toimialalle tuli Business Coaching -opinnoista. Coaching osoittautui vaikuttavaksi ja uskomattoman potentiaalin omaavaksi työskentelytavaksi kehityksen ja muutosprosessien parissa. Asiakkaana voivat olla kaiken kokoiset yritykset, yhden hengen toiminimestä isoihin konserneihin. Coachauksen kohteena on tarpeiden mukaan yksilö, tiimi tai muu ryhmä.

Paremman työelämän muovailu on Vaskooli Coachingin keskeinen tavoite. Parempi työelämä on jotain sellaista, jossa tekijät viihtyvät ja ovat näin tuotteliaita sille organisaatiolle, jonka palveluksessa he ovat. Tavoitteena on ehdoton win-win tilanne, josta hyötyy lopulta myös yhteiskuntamme.

“Olen luontainen innostaja ja kehittäjä, katson pitkälle eteenpäin ja rohkenen pohtia myös niitä pahimpia skenaarioita. Haastan mielelläni myös kovaa, jos näyttää siltä, että herättelevää haastetta tarvitaan. Olen yhteistyön tekijä ja rakastan tiimityötä. Mitähän kaikkea me saisimmekaan yhdessä aikaan?”

Persoonana Sini Piintilä on hersyvä, innostava ja luova ongelmanratkoja. Innovatiivinen ja tunteikas, konkreettinen ja kehittävä aikaansaaja. Oikeudenmukaisuus, monipuolinen kokonaisuuden katsominen ja visionäärisyys ovat keskeisiä Sinille ja Vaskooli Coachingin liiketoiminnalle.

Osaamiskokoelma

Valmistuin 2008 valtiotieteiden maisteriksi pääaineenani sosiologia. Opiskelin tämän jälkeen myös johtamisen ja organisoinnin opintoja, koska johtaminen, henkilöstö ja projektit olivat jo silloin asioita joihin haluan vaikuttaa. Business Coaching -sertifikaatin sain elokuussa 2019.

Syksyllä 2019 laajensin osaamistani tiimi ja ryhmäcoaching diplomilla. Tavoitteena on syventää business coaching-osaamista myös tulevaisuudessa (suorittaa ACC-taso vuoden 2021 loppuun mennessä). Lisäksi paneuduin ihmisten luontaisen ajattelun kartoittamiseen pätevöitymällä LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -lisenssivalmentajaksi joulukuussa 2019. Tammikuun 2020 opintoihin kuuluvat Lean Six Sigma Yellow Belt -opinnot.

Maisteriopintojen  jälkeen olen työskennellyt työelämävalmentajana, esimiestehtävissä ja projektinjohtotehtävissä. Ruutia työelämäosaamiseeni olen rakentanut vastuuasemissa asiakaspalvelutiimien kehittämistehtävissä ja tietojärjestelmäuudistuksiin liittyvissä kehitys-, määrittely- ja käyttöönottotehtävissä.

Olen vastannut useissa tehtävissä perehdytyksen suunnittelusta ja prosessien kuvaamisesta sekä uudistamisesta. Olen saanut olla monesti asemissa, jotka ovat edellyttäneet koko organisaatioon tutustumista ja organisaation kokonaistoiminnan ymmärtämistä – tällaisia tarpeita sisältävät työt ovat olleetkin minulle mielekkäimpiä. Olen hyvä hahmottamaan isoja kokonaisuuksia sekä arvioimaan uudistusten ja muutosten seurauksia. Olen oppinut arvostamaan rohkeaa ennakointia, joka edellyttää laaja-alaista ymmärrystä, monipuolisia kysymyksiä sekä sitä, ettei ummista silmiään potentiaalisilta ongelmiltakaan.

Tämän monipuolisen taustan ja henkilökohtaisen osaamiseni & taipumukset tuon teille mukanani, kun ryhdymme yhteistyöhön.