Työelämän muovailu paremmaksi on keskeinen tavoiteeni. Parempi työelämä on jotain sellaista, jossa tekijät viihtyvät ja ovat näin tuotteliaita sille organisaatiolle, jonka palveluksessa he ovat. Tavoitteena on ehdoton win-win tilanne, josta hyötyy lopulta myös yhteiskuntamme.

”Olen luontainen innostaja ja kehittäjä, katson pitkälle eteenpäin ja rohkenen pohtia myös niitä pahimpia skenaarioita. Haastan mielelläni myös kovaa, jos näyttää siltä, että herättelevää haastetta tarvitaan. Olen yhteistyön tekijä ja rakastan tiimityötä. Mitähän kaikkea me saisimmekaan yhdessä aikaan?”

Persoonana olen hersyvä, innostava ja luova ongelmanratkoja. Innovatiivinen ja tunteikas, konkreettinen ja kehittävä aikaansaaja. Oikeudenmukaisuus, monipuolinen kokonaisuuden katsominen ja visionäärisyys ovat keskeisiä minulle ja työlleni.

Rakastan tehdä töitä ihmisten kanssa ja ihmisten vuoksi. Haluan tarjota asiakkailleni parasta, pyrinkin jatkuvasti kouluttamaan itseäni lisää ja kehittämään ammattitaitoani . Koen olevani varsin helposti lähestyttävä, ammattitaitoinen mutta hyvinkin rento tyyppi. Toivon, että sinun on helppo puhua minulle. Erityisesti coachingissa henkilökemian kysymykset ovat keskeisessä asemassa. Parasta onkin, mikäli mahdolliset coaching-asiakkaat pirauttavat, ja ehditään vähän jutella ja tutustua toisiimme. Olethan siis empimättä yhteydessä!

Ryhmien valmennustyössä olen niinikään omalla alueellani. Kannustan vuorovaikutukseen ja pyrin luomaan ryhmätilanteisiin mahdollisimman miellyttävän hengen. Olen kiinnostunut ihmisistä ja uusista näkökulmista – erilaisuus on voimavara. Tapani esiintyä on selkeä, välitön ja innostava. Teen kaikkeni, että kimurantitkin asiat tulevat ymmäretyiksi. Opettaja sinänsä en ole, mutta minusta on nasta haaste selittää asiat eri kulmista ja erilaisin konkreettisin esimerkein niin, että kaikki kuulijat pääsevät kärrylle.

 ”Sini on huipputaitava keskustelija innostavalla ja iloisella tyylillään. Kohtaamiset ovat rentoja, mutta Sinin kysymykset veitsenteräviä, jotka laittavat henkilön pohtimaan, avaamaan ajatuksensa esiin ja oivaltamaan asioita itse.”

 

Osaamiskokoelma

Valmistuin 2008 valtiotieteiden maisteriksi pääaineenani sosiologia. Opiskelin tämän jälkeen myös johtamisen ja organisoinnin opintoja, koska johtaminen, henkilöstö ja projektit olivat jo silloin asioita joihin haluan vaikuttaa. Business Coaching -sertifikaatin sain elokuussa 2019.

Syksyllä 2019 laajensin osaamistani tiimi ja ryhmäcoaching diplomilla. Tavoitteena on syventää business coaching-osaamista myös tulevaisuudessa (suorittaa ACC-taso vuoden 2021 loppuun mennessä). Lisäksi paneuduin ihmisten luontaisen ajattelun kartoittamiseen pätevöitymällä LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -lisenssivalmentajaksi joulukuussa 2019. Viimeisimpiin opintoihini kuuluu Lean Six Sigma Yellow Belt. Yksi keskeinen kiinnostuksen kohteeni on myös itseohjautuvuus niin tiimi-, kuin yksilötasollakin ja tämän kaverina valementava johtajuus.

Maisteriopintojen  jälkeen olen työskennellyt työelämävalmentajana, esimiestehtävissä ja projektinjohtotehtävissä. Ruutia työelämäosaamiseeni olen rakentanut vastuuasemissa asiakaspalvelutiimien kehittämistehtävissä ja tietojärjestelmäuudistuksiin liittyvissä kehitys-, määrittely- ja käyttöönottotehtävissä.

Olen vastannut useissa tehtävissä perehdytyksen suunnittelusta ja prosessien kuvaamisesta sekä uudistamisesta. Olen saanut olla monesti asemissa, jotka ovat edellyttäneet koko organisaatioon tutustumista ja organisaation kokonaistoiminnan ymmärtämistä – tällaisia tarpeita sisältävät työt ovat olleetkin minulle mielekkäimpiä. Olen hyvä hahmottamaan isoja kokonaisuuksia sekä arvioimaan uudistusten ja muutosten seurauksia. Olen oppinut arvostamaan rohkeaa ennakointia, joka edellyttää laaja-alaista ymmärrystä, monipuolisia kysymyksiä sekä sitä, ettei ummista silmiään potentiaalisilta ongelmiltakaan.

Olen kotoisin maalta ja olenkin maatilan tyttö. 2013 teimme kotitilallani vanhempieni kanssa sukupolvenvaihdoksen, ja olen toiminut päätyön ohella sivutoimisena viljelijänä vuosia. Saatankin erilaisten pätevyyksien kautta näyttää varsin teoreettiselta ihmiseltä, mutta arkitotuus on, ettei käytännön tekeminen ole minulle missään määrin vierasta. Käytännön tekeminen oli keskeistä työssäni myös koko opiskeluajan, toimin nimittäin pienissä ruokakaupoissa niin kassalla, kuin hyllyttämässä, purkamassa kuormia ja tekemässä tilauksia. Olen varsin monien erilaisten työyhteisöjen kasvatti, monessa tehtävässä kokemuksia kartuttanut.

Tämän monipuolisen taustan ja henkilökohtaisen osaamiseni & taipumukset tuon teille mukanani, kun ryhdymme yhteistyöhön.

Toimin yrittäjänä juuri sinua ja teitä varten – ollaan yhteydessä!