Tausta

Polku valmennustyön pariin

Polkuani yrittäjyyteen valmennustyön pariin voisi ehkä jopa kuvata tyypilliseksi. Olen nimittäin kollegojen kanssa verkostoitumisen myötä huomannut, että uupumus työelämässä on johdattanut monet samojen tavoitteiden ääreen: tekemistä ohjaa halu tukea kehitystä kohti parempaa suomalaista työelämää.

Olen urallani työskennellyt ruohonjuuritason tehtävissä asiakaspalvelussa ja alkutuotannossa. Vastuuta riittää em. rooleissakin, mutta yleisempiä ”vastuurooleiksi” ajateltuja tehtäviäni puolestaan ovat olleet itsenäiset valmennustyöt, esihenkilötehtävät ja projektinjohtotyö. Olen aina ollut tehokas hahmottamaan isojakin kokonaisuuksia, mistä syystä vastuullani olleet prosessien kuvaamisen, johdon ja kehittämisen tehtävät ovat myös olleet oikeinkin omiaan minulle.

Työnantajiani ovat olleet monenlaiset yritykset kansainvälisestä jättimäisestä yrityksestä kotimaisiin säätiöihin. Olen ehtinyt urallani tutustua seurakuntamaailmaan, asuntorakentamiseen, kaupan alaan, tietojärjestelmäkehitykseen, valmennusbisnekseen ja jopa tulostinten elinkaareen. Työskennellyt olen niin Suomessa, kuin Irlannissakin, niin avokonttorissa, omassa työhuoneessa kuin ulkosalla kädet savessakin. Työkaluista kokemusta minulla on tietoikoneista lantatalikkoon ja traktorista etävalmennustyökaluihin. Rohkenenkin väittää kykeneväni ymmärtää jos jonkinlaista työelämän arkea.

Opintojen pariin lähdin 2000-luvun alussa Turun Yliopistoon ja valmistuin sieltä VTM:ksi pääaineenani sosiologia. Sittemmin opiskelin hivenen johtamista ja organisointia, mutta vahviten palasin ammattiosaamisen laajentamisen äärelle 2019 päätettyäni ryhtyä yrittäjäksi.

Valmennusalan yrittäjänä olen käyttänyt yrittäjän vapautta aktiivisesti investoimalla oman osaamisen kehittämiseeni tositarkoituksella ja tätä tulee tulevaisuudessakin suitsimaan ainoastaan pakko maksaa myös itselle jotain siitä, mitä yrittäjyys tuottaa. Kiinnostukseni yksilöllistä kehitystä, itsetuntemuksen vahvistamista ja itsen ja muiden johtamisen kehittämistä kohtaan on ohjannut vahvasti sitä, mitä kaikkea olen osaamiskattaukseeni lähtenyt lisäämään. Kesällä 2023 päädyin myös palaamaan opiskelujen aikaisen sivuaineen pariin takaisin ja opiskelen Turun avoimessa yliopistossa psykologiaa – haaveena on jossain vaiheessa saavuttaa psykologin pätevyys.

Juuri mikään ei ole niin upeaa kuin se, kun näkee voivansa olla avuksi, kykenevänsä olemaan hyödyksi. Tulen mielelläni mukaan haastamaan, kannustamaan ja kulkemaan neutraalina, luottamuksellisena ja laatikon ulkopuolisena tahona kanssasi ja/tai kanssanne. Olethan yhteydessä, niin katsotaan miten voisin osaltani parhaiten vahvistaa mahdollisuuksianne onnistua tavoitteidenne saavuttamisessa!

  • Sertifioitu Metataitovalmentaja
  • Genos Emotional Intellicenge Practitioner
  • Business Facilitator Diploma
  • Group & Team Coaching Diploma
  • Lean Six Sigma Yellow Belt
  • Luontaiset Taipumukset -lisenssivalmentaja
  • Sertifioitu Business Coach (CBC)
  • Valtiotieteiden maisteri (VTM)

Haluatko tietää, mitä minusta on sanottu?

Sain etuoikeuden olla Sinin coachattavana kesällä 2019 ollessani juuri siirtymässä uuden työnantajan palvelukseen, vastikään muodostettuun tiimiin ja tilanteeseen, jossa operoimamme kohde oli avautumassa tasan 10 viikon päästä ensimmäisestä työpäivästäni. Sessiot Sinin kanssa auttoivat selkiyttämään omat tavoitteet, prioriteetit ja potentiaaliset sudenkuopat jo etukäteen tilanteessa, jossa pehmeä lasku ei ollut mahdollisuus vaan liikkuvaan junaan oli hypättävä hihat valmiiksi käärittyinä.

Sinillä on huikea kyky olla läsnä, kuunnella ja kysellä sekä sen pohjalta oivalluttaa valmennettavaa, niin että tajunnan virta ja irtonaiset ajatukset muodostavat yhtäkkiä selkeän kokonaisuuden ja vastaus kysymyksiin onkin ihan nenän edessä. Sinin innostuva ja innostava mutta analyyttinen ote tarjosi positiivisen kaikupohjan omiin pohdintoihin uudessa tilanteessa, estäen samalla eksymisen liian kauas lillukan varsiin. Käytännönläheisyys sekä alussa määritellyt tavoitteet kulkivat jatkuvasti mukana Sinin luotsaamassa valmennuksessa, pitäen huolta siitä, että prosessin synnyttämät ajatukset ja oivallukset eivät jääneet teorian tasolle vaan muuttuivat konkreettisiksi käytännön työkaluiksi ja toimenpiteiksi.

Itselläni on ollut aina tarve ymmärtää ihmisiä paremmin ja oppia reflektoimaan sekä käsittelemään omia tunteitani epästabiilissa ympäristössä. Sinillä on ollut merkittävä rooli yhteistyökumppaninani rakentaessani työuraani sekä haltuun ottaessani uusia yhteisöjä ja työrooleja. Sinillä on erittäin vahva ammatillinen kompetenssi haastaa sekä auttaa kyseenalaistamaan ajatuksia. Yksi tärkeimmistä asioista liittyy oletusten sekä henkilökohtaisten ennakkoasenteiden poistamiseen. Sini mahdollistaa luottamuksellisen ympäristön, jossa pystyy pysähtymään sekä tarkastelemaan muutosta ulkopuolisen silmin ilman ennakkoasenteita sekä olettamuksia. Jokainen muutostilanne sekä työyhteisö on ollut erilainen ja tämä on asettanut työskentelylle haasteita. Sinin kompetenssi auttaa aloittamaan niin sanotusti tyhjältä pöydältä on hetkittäin jopa hämmentävää. Hänen työskentelytapansa sekä ammattitaitonsa mahdollistaa aloitustilanteessa tavoiteasetannan, jonka ansiosta olen itse kyennyt rakentamaan luottamusta uusien organisaatioiden kanssa huomattavan nopealla aikataululla. Samanaikaisesti yhteistyö Sinin kanssa on mahdollistanut työnantajan KPI mittareiden täyttymisen. KPI mittareiden saavuttaminen on ollut mahdollista ammattitaidoilla jonka Sini tarjoaa valmennuksissaan valmennettavan avuksi. Keskiössä on aina valmennettavan oma ajatusmaailma, odotukset sekä tunteet. Sinin kanssa työskentely mahdollistaa ihmisläheisen johtamisen psykologisen turvallisuuden avulla. Sinin kanssa työskennellessään kykenee rakentamaan tiimiin Psykologisen turvallisuuden ilmapiirin, joka tutkitusti mahdollistaa menestyvien organisaatioiden toiminnan.

Olen ollut erittäin tyytyväinen yhteistyöhömme vuosien aikana. Koen että jokaisella uuteen tehtävään astuvalla henkilöllä tulisi olla apunaan Sini ja hänen valtava coaching-kompetenssinsa. Sinin avulla yksilöt voivat saavuttaa ”kilpailuetua” omaan kehittymiseensä. Kilpailuedun lisäksi työskentely Sinin kanssa lisää henkilökohtaista hyvinvointia ja kykyä muutoksen johtamiseen. Näiden kyvykkyyksien avulla työnantaja varmistaa investointinsa kannattavuuden, organisaation tehokkaan toiminnan ja työhyvinvoinnin kasvamisen organisaation jäsenten keskuudessa.

Business coaching -prosessin keskeisin etu on, että coachattava saa kirkastettua haasteensa ja kysymyksensä. Sen myötä hoksaa, että ”näinhän se onkin” – tai keksii täysin uuden ratkaisun. Kompleksisia ongelmia on vaikea oivaltaa jäsentämättä niitä puhumalla. On tärkeää oivaltaa, että Coach ei ole minun työni asiantuntija eikä sitä yritäkään olla. Hänen tehtävänään on haastaa, saada keskittymään ja kyseenalaistaa. Keskeinen kysymys ehkä onkin: ”Onko minulla jotain, missä pitää kehittyä, jotain, missä pitää olla parempi huomenna?”. Mikäli on, kykenenkö kehittymään siinä yksin? Minun tapauksessani coaching varmisti sen, että kehitys tuli kalenteriin prosessina, joka käsitti tapaamisia ja tehtäviä – eikä jäänyt arjen alle.

En odottanut rehellisesti sanottuna business coachauksesta läheskään sellaista hyötyä, jonka siitä sain. Sinille coachaus tuntui olevan luontaista. Hän pysyi hyvin roolissaan ja palautti ratkaisun etsinnän aina takaisin – coachaamisessa tulee luontainen tarve pyytää vastauksia. Oma ennakkoluulo oli, miten kukaan ulkopuolinen voisi oman työn haasteissa auttaa – mutta itse asiassa juuri se on coachin suurin vahvuus. Voin ehdottomasti suositella Siniä business coachiksi!

Toimin yrittäjänä ja lähdin couchattavaksi tietämättä juurikaan mistä koko hommassa on kyse. Eikä kyllä tarvinnutkaan tietää. Prosessi oli alusta asti hyvin selkeä ja itse asiaankin päästiin todella nopeasti. Yrittäjänä sitä toimii herkästi jotenkin vaan siellä omassa kuplassaan. Sini auttoi minua avartamaan ja sanoittamaan omaa ajatteluani sekä sitä kautta oivaltamaan uusia mahdollisuuksia. Ja huomasin, että puhumisen kautta monesti sekavatkin ajatukset selkeytyvät. Sini ei päästä coachattavaa ”helpolla”, vaan osaa jotenkin juuri sopivasti haastaa, kysellä ja vielä vähän kaivella. Välillä vähän jopa ärsytti, mutta silleen hyvin positiivisella tavalla.

Prosessin aikana minun tavoitteeni kirkastuivat. Ja erittäin haastavasta koronakeväästä huolimatta pääsin alussa asetettuihin tavoitteisiin. Voin ehdottomasti suositella Siniä tukemaan myös sinun matkaasi!

Yhtiössämme on johtamista kehitetty voimakkaasti viime vuodet valmentavaan suuntaan. Halusimme antaa uudelle nuorelle johtajalle boostauksen aiheeseen tilaamalla oman johtamiseni lisäksi ulkopuolinen palveluntuottaja. Tarkoitus oli nopeuttaa ko. henkilön omaa kehittymistä alkuvaiheessa ja antaa hänelle eväät lähteä kehittämään omaa johtamistaan.

Prosessi ylitti odotukset. Oman kokemuksen pohjalta tunsin coachauksen hyödyt, mutta myös coachin osaamisella on tässä iso osuus. Jo ensimmäisestä kohtaamisesta alkaen tiesimme, että nyt tulee tapahtumaan isoja asioita. Sini osasi auttaa kysymyksillään meidät jäsentämään tarpeemme sanalliseen ja tavoitteelliseen muotoon. Alussa määriteltiin tavoitteet, rakennettiin polku tekemiselle ja maali, jossa tarkastellaan miten tavoitteemme on prosessissa saavutettu. Prosessin edetessä oli huomattavissa coachattavan ajattelumaailman kehittymistä ja laajentumista. Lyhyessä ajassa esimiestyö sai uuden uran, jossa entisten vahvuuksien päälle tuli vielä valmentava ote ja uusi tapa toimia.

Sinin tapa toimia saa esimiehet oivaltamaan asioita. Tämä johtaa väistämättä oman tekemisen analysointiin ja kehittämiseen. Prosessi vahvisti toimintakulttuuria, jota on pitkään kehitetty yhtiössämme ja toimi erinomaisena esimerkkinä, miten uusia esimiehiä kannattaa alkuvaiheessa tukea. Sini on huipputaitava keskustelija innostavalla ja iloisella tyylillään. Kohtaamiset ovat rentoja, mutta Sinin kysymykset veitsenteräviä, jotka laittavat henkilön pohtimaan, avaamaan ajatuksensa esiin ja oivaltamaan asioita itse. Sini osaa pureutua keskustelussa juuri kipukohtiin ja keskustelut ovat positiivisesti sanottuna ”sietämättömän tehokkaita”. Suosittelemme ehdottomasti kaikille henkilöille!