Yksilöllisen kehityksen valmennuspalvelut

On eri asia tehdä parhaansa kuin olla parhaimmillaan.

TOIVOTAN LÄMPIMÄSTI TERVETULLEEKSI VASKOOLI COACHINGILLE!

Olemassa oleva henkilöstö on ehdottomasti kehittämispanosten arvoinen JA uusien tulijoiden onnistumisen ja sitoutumisen aktiivinen mahdollistaminen on yhtälailla huolellisen panostamisen arvoista. Antamalla yksilöllistä ja henkilökohtaista aikaa ja haastetta myös laatikon ulkopuolelta, mahdollistetaan sitoutumisen ohella tehokkaasti kehittyminen ja potentiaalin hahmottaminen & hyödyntäminen.

Vaskooli Coaching Oy:n takana olen minä, Sini Piintilä. Teen töitä sen eteen, että yhä useammalla olisi yhä suuremman osan ajasta edellytykset olla työelämässä parhaimmillaan. Työni tavoite ovat:

  • Tukea, ja auttaa tukemaan, kehitystä
  • Vahvistaa, ja auttaa vahvistamaan, hyvinvointia ja sitä kautta tuottavuutta
  • Mahdollistaa, ja auttaa mahdollistamaan, tavoitteiden saavuttamista ja onnistumista

Vaskooli Coachingin valmennustyön keskeisin työkalu on Business Coaching ja ydinsubstanssia itsetuntemus, itsen ja muiden johtaminen, tunnetaidot, vuorovaikutus, muutosjoustavuus, hyvinvointi ja palautuminen sekä moninaisuuden arvo. Valmennan, koulutan ja fasilitoin.

Tutustun uusiin(kin) ihmisiin ja ajatuksiin mielelläni – laita viestiä ja sovitaan aika sen äärelle, miten voisin olla hyödyksi!

Kuka teillä yksilönä ansaitsee parhaat mahdollisuudet onnistua?

Tiiminä? Projektina? Asiakkuutena?

Kuka tai mikä on niin tärkeää, että hänelle / heille / sille olisi taattava parhaat mahdollisuudet onnistua?

Vaskooli Coachingin palvelut ovat omiaan esimerkiksi siellä, missä

  • Tarvitaan jonkin tavoitteen saavuttamisen tueksi ulkopuolinen, neutraali haastaja; Business Coach yksilölle tai tiimille.
  • Halutaan vahvistaa ja ylläpitää psykologista turvallisuudentunnetta.
  • Halutaan vahvistaa itsetuntemusta ja ymmärrystä muista ja moninaisuudesta sekä kehittää tunnetaitoja, kuuntelemisen taitoja ja vuorovaikutusta.
  • On tarve haastaa ihmistä tai ihmisiä kehittymään ja ajattelemaan uusilla tavoin.
  • Tarvitaan vetäjä workshopille, innovoinnille, tulevan suunnittelulle tai vaikkapa tapahtuneen läpikäynnille – jotta jokainen osallistuja saisi keskittyä puhtaasti itse asiaan.
  • Ihminen aloittaa uudessa roolissa & halutaan varmistaa parhaat mahdollisuudet onnistua.

Monipuolisesta työkalupakistani löytyy välineitä monenlaisiin tilanteisiin. Kuulisinkin mielelläni, millaisia tarpeita ja tavoitteita sinulla tai teillä on. Tutkitaan yhdessä, miten parhaiten voisin olla hyödyksi, tueksi ja avuksi. Tervetuloa tutustumaan palveluihini ja ota yhteyttä, katsotaan mitä kaikkea voisimme saada aikaan!