Vaskooli Coaching on yritys, joka haluaa tukea kehittyviä organisaatioita ja näissä työskenteleviä yksilöitä. Vaskooli on intohimoisesti mukana luomassa parempaa suomalaista työelämää – niin työntekijöille kuin yrityksillekin. Vaskoolaus paljastaa piiloutuneenkin potentiaalin organisaatiossanne mm. seuraavissa tilanteissa:

Yrityksessänne kaivataan ulkopuolista, puolueetonta ja luottamuksellista tukea asioiden kehittämiseen ja eteenpäin viemiseen.

Haluatte paneutua henkilöstönne monipuolisuuden hyödyntämiseen ja tehdä erilaisuudesta aidon voimavaran sen sijaan, että se olisi ristiriitojen tai turhautumisen lähde.

Organisaatiollenne on tärkeää, että tekijät tuntevat itse oman potentiaalinsa ja vahvuutensa ja osaavat niitä hyödyntää. Haluatte näitä tietoja myös työn tuunaamisen ja työssä jaksamisen tueksi.

Tiedätte, että yrityksestänne löytyy vielä hyödyntämätöntä potentiaalia ja resurssin tuhlaantuminen huolettaa.

Työnantajabrändi on teille tärkeä voimavara ja haluatte panostaa henkilöstön kehittämiseen ja sitouttamiseen.

Business coaching yksilöille ja ryhmille/tiimeille sekä LUONTAISET TAIPUMUKSET -valmennukset erilaisine kombinaatioineen ovat pääasialliset palvelumme, mutta myös muuta on tulossa. Tutustu, ja ota yhteyttä. Vaskoolataan yhdessä esiin yrityksenne kultahippuset ja suoranaiset murikat!